ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

Української Спілки психотерапевтів
 
 

Даний кодекс розроблений в 1998 році

у відповідності до Етичного кодексу Європейської Асоціації Психотерапії.


Голова Етичної комісії УСП: Борис Дацишин

Адреса для кореспонденції: Львів 290021 вул. Кульпарківська 95

Секретаріат Української Спілки психотерапевтів
 
 

ВСТУП

Всі члени Української Спілки психотерапевтів, яка є національною організацією - дійсним членом Європейської Асоціації Психотерапії, в своїй психотерапевтичній практиці визнають відповідальність по відношенню до себе рівно ж як і до клієнтів, які довірили себе психотерапевтам і з якими вони вступають в певні відносини. Це також стосується тренерів та кандидатів в психотерапевти. За ознайомлення членів УСП з Етичним кодексом відповідають голови осередків УСП.

Етичний кодекс Української Спілки психотерапевтів призначений для:

- захисту пацієнта/клієнта від неетичного застосування психотерапії психотерапевтами або ведучими навчальних груп;

- встановлення стандартів для його членів;

- дотримування норм професійної поведінки психотерапевта;

- як підстава для вирішення суперечливих питань.
 
 

1. Застосування

Даний Етичний кодекс є обов`язковим для всіх членів УСП.
 
 

2. Професія психотерапевта

Психотерапія є окремою науковою професією. Вона має справу з діагностуванням, науково обгрунтованим комплексним лікуванням розладів поведінки та/або захворювань психосоціального або психосоматичного походження за допомогою психотерапевтичних методів.

Психотерапевтичний процес базується на взаємодії між одним або кількома пацієнтами/клієнтами і одним або кількома психотерапевтами з метою сприяння позитивним змінам та подальшому розвитку особистості.

Для професії психотерапевта характерною є готовність до відповідального виконання вищезгаданих завдань. Психотерапевти зобов`язані максимально використовувати весь свій досвід для допомоги пацієнтам/клієнтам, виявляючи повагу до його особи. Вони зобов`язані заявляти про свій професійний статус у відповідності до отриманої освіти.
 
 

3. Професійна компетентність та підвищення кваліфікації

Психотерапевти зобов`язані проводити свою практичну діяльність компетентно та з дотриманням етичних вимог. Вони зобов`язані постійно підвищувати свій професійний рівень і стежити за науковими досягненнями в галузі психотерапії.

Психотерапевти зобов`язані обмежити свою практику до таких галузей та методів лікування, в яких може бути доведене і підтверджене набуття ними достатніх знань та досвіду.
 
 

4. Конфіденційність

Психотерапевтів зобов`язує принцип конфіденційності щодо всієї інформації, отриманої під час психотерапевтичної практики і супервізій. Психотерапевти зобов`язані забезпечити дотримання конфіденційності допоміжним персоналом.
 
 

5. Рамки психотерапевтичної діяльності

Перед початком психотерапевтичного лікування психотерапевти зобов`язані ознайомити пацієнта/клієнта з його правами і рамками психотерапевтичного процесу, зробивши наголос на наступному:

- метод психотерапії, який буде застосовуватись, та рамкові умови (включно з можливістю відмови від даного метода, даного терапевта або допомоги взагалі);

- обсяг та можлива тривалість психотерапевтичного лікування;

- у випадку надання платних психотерапевтичних послуг - чітке визначення фінансових зобов`язань обох сторін;

- конфіденційність;

- процедура оскарження.
 
 

Пацієнтам/клієнтам повинна бути надана можливість вирішувати, чи вони бажають залучитися до психотерапевтичної процедури, і якщо так, то з ким.

Психотерапевти зобов`язані діяти відповідально, беручи до уваги специфічну природу психотерапевтичних відносин, які будуються на довірі і певному ступені залежності; зловживання довірою розцінюється як нехтування професійними обов`язками психотерапевта по відношенню до пацієнта/клієнта, задоволення їхніх власних інтересів - сексуальних, емоційних, соціальних або фінансових. Будь-яка форма зловживання є порушенням психотерапевтичного професійного кодексу. Відповідальність за це лежить виключно на психотерапевті. Ухилення від відповідальності в психотерапії є поважною помилкою лікування.
 
 

6. Дійсна/об`єктивна та правдива інформація

Інформація, що надається пацієнту/клієнту повинна бути об`єктивною та правдивою. Будь-які свідомі неправдиві заяви є недопустимі. Прикладами цієї форми введення в оману та недопустимих заяв можуть бути: безпідставні гарантії видужання або демонстрування компетентності, яка не підтверджується достатньою завершеною освітою, що може справити враження більш всебічної та широкої психотерапевтичної освіченості, ніж є насправді.
 
 

7. Професійні відносини з колегами

Психотерапевти, у випадку необхідності, зобов`язані співпрацювати з колегами по фаху та представниками інших спеціальностей для блага пацієнта/клієнта. Недопустимим є розповсюдження інформації, яка може пошкодити професійному авторитету колег або їх людській гідності.
 
 

8. Етичні положення в психотерапевтичній освіті

Вищевказаний Етичний кодекс стосується також тренерів та кандидатів в психотерапевти.
 
 

9. Внесок в охорону здоров`я

Діяльність психотерапевтів спрямована на створення в суспільстві умов, які покращують, підтримують та відновлюють психологічне здоров`я та в цілому сприяють зрілості та розвитку людини.
 
 

10. Психотерапевтичні дослідження

В інтересах науково-теоретичного розвитку психотерапії, а також дослідження її ефективності, психотерапевти повинні приймати участь у відповідних дослідницьких проектах. Психотерапевтичні дослідження, а також публікації, є предметом, який підлягає вищезгаданим Етичним положенням і жодним чином не може шкодити інтересам пацієнта/клієнта.
 
 

11. Порушення етичних положень

Етична комісія УСП розглядає скарги та апеляції згідно до процедури, встановленої в “Положенні про розгляд скарг та апеляцій”.

 

USP_Lviv_UA@mail.ru
Hosted by uCoz