Положення Української Спілки психотерапевтів (УСП)

“Про реєстр діючих психотерапевтів, тренерів навчальних груп,

ко-тренерів, спостерігачів, супервізорів”

 

Ці положення складено у відповідності до вимог і стандартів психотерапевтичної освіти Європейської Асоціації Психотерапії, обов`язкових для всього простору Європейської Спільноти, і адаптовано до сучасних умов в Україні.

Враховуючи зміни, що відбулися в системі психотерапевтичної освіти, яка розробляється в рамках УСП (завершення 5-річного проекту “Міжнародна Школа психотерапії” в м.Трускавець, досвід започаткованих УСП власних самостійних освітніх проектів в Харкові, Києві та Дніпропетровську), виконуючи рішення 3-ї конференції УСП (серпень 1999р.), а також за погодженням з Виконавчим директором Європейської Асоціації Психотерапії, Президентом Світової Ради Психотерапії Гон.Проф.др. Альфредом Пріцом, бюро УСП спільно з Національною Атестаційною Комісією (НАО) УСП розробило наступні положення.

 1. Тимчасове положення УСП “Про реєстр діючих психотерапевтів, спостерігачів, ко-тренерів, тренерів навчальних груп та порядок проходження супервізій в УСП” від 16.09.1997 вважати таким, що втратило свою силу.
 2.  

 3. Діючими психотерапевтами УСП визнає всіх дипломованих державою або спеціальними навчальними закладами психотерапевтів, які ведуть безпосередню практику з клієнтами (пацієнтами) згідно діючого законодавства України та Етичних положень УСП. Такий статус визнається УСП як тимчасовий для всіх без винятку членів УСП терміном до лютого 2001 року. Подальше підтвердження цього статусу НАО УСП є обов`язковим. Мінімальними вимогами щодо надання статусу діючого психотерапевта (погодженими з правлінням ЄАП для України) як такими, що відповідають реальним умовам та можливостям психотерапевтичної освіти в Україні, є наступні:
 4.  

  • власний досвід - 300 годин групової або індивідуальної роботи
  • теорія - 300 годин

  • супервізія - 150 годин

  • самостійна практична діяльність - 600 годин
  •  

Власний досвід та супервізія визнаються лише при їх підтвердженні посвідченнями, завіреними діючими тренерами і супервізорами УСП або тренерами та супервізорами, визнаними ЄАП. Вказані вимоги стосуються освітнього процесу лише в рамках одного з вибраних напрямків психотерапії.

Теоретична підготовка може включати в себе участь в теоретичних семінарах та лекціях з суміжних напрямків та прикладних аспектів психотерапії, будь-які види післядипломної освіти в державних учбових закладах (інтернатура, спеціалізація, стажування, цикли вдосконалення), тощо.

 1. Статус психотерапевта, тренера, ко-тренера, спостерігача та супервізора обов`язково підтверджується відповідними посвідченнями.
 2.  

  1. Статус ведучого тренера надається членам УСП, які:

   

  • мають завершену психотерапевтичну освіту в освітній установі, визнаній УСП і відповідно посвідчену;

  • мають підтверджену участь не менш ніж в 2 сесіях одного з проектів УСП в якості спостерігача;

  • мають підтверджену участь не менш ніж в 4 сесіях одного з проектів УСП в якості ко-тренера спільно з визнаними УСП тренерами;

  • пройшли не менше 20 годин супервізій групового процесу і 3 власних супервізії роботи в статусі ко-терапевта (групова психотерапія);

  • мають не менше 1 публікації (еквівалентом публікацій є не менш ніж 2 виступи на конференціях, з`їздах), присвяченої проблемам психотерапії;

  • чітко дотримуються Етичних положень УСП;

  • отримали рекомендацію секції за напрямком, осередку УСП, НАО або ЄАП;

  • отримали затвердження статусу НАО і правлінням УСП.
  •  

 1. Статус ко-тренера надається членам УСП, які:
 2.  

  • мають завершену психотерапевтичну освіту;
  • мають підтверджену участь не менш ніж в 2 сесіях одного з проектів УСП в якості спостерігача;
  • мають не менше 100 годин підтвердженого власного ведення груп
  • пройшли не менше 20 годин супервізій групового процесу включно з 1 власною супервізією;
  • отримали рекомендацію секції за напрямком, або осередку УСП, або НАО;
  • чітко дотримуються Етичних положень УСП;
  • отримали затвердження статусу НАО і правлінням УСП.

Пояснення: Ведення груп поза проектами УСП вважається підтвердженим при наявності посвідчень, протоколів групової роботи або списків учасників груп з їх особистими підписами.

 1. Статус спостерігача надається членам УСП, які:
 2.  

  • мають завершену психотерапевтичну освіту;
  • мають досвід власного ведення груп;
  • чітко дотримуються Етичних положень УСП
  • мають рекомендації секцій за напрямками та осередків УСП

Пояснення: Статус спостерігача є обов`язковою стадією післядипломної психотерапевтичної освіти, яка передує статусу ко-тренера. Для участі в освітньому проекті УСП в статусі спостерігача обов`язковою є попередня заявка та погодження з оргкомітетом та тренерами певної групи.

 1. Затвердження статусу тренера і ко-тренера здійснюється НАО і правлінням УСП і є можливим лише при умові виконання всіх вищевказаних вимог.
 2.  

 3. Для роботи у власних проектах УСП може залучати тренерів, які не є членами УСП. В таких випадках статус тренера повинен бути підтверджений посвідченнями офіційно визнаних психотерапевтичних інституцій.
 4.  

8.1.Відповідно для цієї ж роботи можуть залучатись ко-тренери. В таких випадках їх статус не потребує окремого підтвердження. Обов`язковою є рекомендація тренера, з яким працюватиме даний ко-тренер та відповідне рішення НАО та правління УСП.

 1. По кожному з напрямків психотерапії в УСП передбачається введення статусу супервізора. У випадку, якщо в окремих нечисленних осередках не представлені всі напрямки психотерапії, які визнаються УСП, то можливим є тимчасове надання статусу супервізора для осередку з метою забезпечення супервізійного процесу (не менше 1 супервізора на осередок). В такому випадку допускається робота змішаних супервізійних груп, в склад яких можуть входити представники різних напрямків психотерапії.
 2.  

 3. Статус супервізора надається членам УСП з числа найбільш авторитетних тренерів,які:

  • мають завершену визнану психотерапевтичну освіту у певному напрямку;
  •  

  • мають досвід тренерської або ко-тренерської роботи - не менше 3 років;
  •  

  • мають не менш ніж 150 годин участі у супервізійних групах;
  •  

  • пройшли не менш ніж 20 годин власних супервізій (групових та індивідуальних процесів);
  •  

  • мають не менш ніж 2 завершених та описаних випадки психотерапії;
  •  

  • мають не менш ніж 2 публікації (еквівалентом публікацій є не менш ніж 3 виступи на конференціях, з`їздах), присвячені проблемам психотерапії;
  •  

  • здатні продемонструвати власну компетентність в галузі теорії та практики психотерапії, теорії та практики супервізії;
  •  

  • чітко дотримуються Етичних положень УСП;
  •  

  • готові прийняти на себе відповідальність в якості супервізора;
  •  

  • отримали рекомендацію секцій УСП за напрямком та осередку УСП;
  •  

  • отримали затвердження статусу супервізора НАО і правлінням УСП.
  •  

 1. Реєстр тренерів, ко-тренерів та спостерігачів формується лише згідно встановленої вище процедури.
 2.  

  1. За основу реєстру тренерів береться той, що був прийнятий 16.01.1997р.; в подальшому він буде доповнюватись з числа кандидатів-членів УСП згідно встановленої вище процедури. Обов`язковим є підтвердження статусу тренера, ко-тренера та супервізора не рідше ніж один раз на 5 років згідно загальних вимог.

   

 3. Це положення є дійсним до лютого 2001 року (тобто до завершення перехідного періоду, погодженого з правлінням та реєстраційним комітетом Європейської Асоціації Психотерапії).
 4.  

Ці положення можуть розглядатись як базові для підготовки психотерапевтів в Україні у відповідності до європейських стандартів психотерапевтичної освіти і максимально наближені до вимог Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП) і Європейського Сертифікату з Психотерапії.

  РЕЄСТР ТРЕНЕРІВ, ВИЗНАНИХ УСП (НА 28.08.99 р.).

 

Груповий аналіз
 1. Фільц Олександр Орестович (Львів)
 2. Єлісєєв Віталій Юрійович (Львів)
 3. Кечур Роман Володимирович (Львів)
 4. Коцюба Андрій Ігорович (Київ)
 5. Найда Зоя Миколаївна (Львів)
 6. Романов Ігор Юрійович (Харків)
 7. Самсонова Людмила Олексіївна (Львів)
 8. Сидоренко Ольга Яремівна (Львів)
 9. Слобода Юрій Михайлович (Київ)

Клієнт-центрована психотерапія

 

 1. Дацишин Борис Якович (Львів)
 2. Дружинін Андрій Михайлович (Київ)
 3. Мироненко Олександр Іванович (Львів)
 4. Слободянюк Ігор Антонович (Вінниця)
Психодрама
 1. Папач Микола Володимирович (Рівне)
 2. Похмєлкіна Галина Федорівна (Москва)
Системна сімейна психотерапія
 1. Берчун Олександр Олександрович (Київ)
 2. Добродняк Олена Анатоліївна (Львів)
 3.  

  Гештальт-терапія

   

 4. Головіна Наталія Володимирівна (Львів)
 5. Євченко Юрій Олександрович (Львів)
 6. Коробов Олександр Олександрович (Сімферополь)

РЕЄСТР КО-ТРЕНЕРІВ, ВИЗНАНИХ УСП (НА 28.08.99 р).

Груповий аналіз
 1. Дарій Галина Дмитрівна (Львів)
 2. Долішня Надія Іванівна (Львів)
 3. Лагутін Володимир Анатолійович (Дніпропетровськ)
 4. Повханич Іван Іванович (Львів)
 5. Полтавець Денис Володимирович (Київ)
 6. Рослюк Сергій Всеволодович (Львів)
Положення розроблене в бюро Української Спілки Психотерапевтів,

79021 Львів, вул. Кульпарківська 95

 

Олександр Фільц Олександр Мироненко

Президент УСП Відповідальний секретар НАО

USP_Lviv_UA@mail.ru
Hosted by uCoz