СТАНДАРТИ ЗАВЕРШЕНОЇ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ,

АДАПТОВАНІ ДО ВИМОГ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРТИФІКАТУ З ПСИХОТЕРАПІЇ

 

Частина І: Базова психотерапевтична освіта мінімальна кількість годин

1). Теорія
 
1. Основні принципи та суміжні галузі психотерапії, включно з супервізією  
1.1. Впровадження в історію предмету та розвиток психотерапевтичних шкіл
120
1.2. Впровадження в теорії особистості
30
1.3. Впровадження в загальну психотерапію та психологію розвитку
60
1.4. Впровадження в реабілітацію та терапевтичні аспекти педагогіки
30
1.5. Впровадження в психологічну діагностику та оцінку
60
1.6. Впровадження в психосоціальні форми інтервенцій
60
   
2. Основні принципи соматичної медицини  
2.1. Впровадження в медичну термінологію
30
2.2. Впровадження в спеціальні аспекти медицини з особливою увагою до психіатрії, психопатології і психосоматики в усіх вікових групах, зокрема: дитячої, підліткової та геронтологічної психотерапії
120
2.3. Впровадження в фармакологію з особливою увагою до психофармакології та психотропних ефектів лікувальних середників
45
2.4. Впровадження в першу медичну допомогу
15
   
3. Базові методологічні принципи наукових досліджень
75
   
4. Етичні принципи
30
   
5. Рамкові умови психотерапевтичної діяльності, зокрема впровадження в положення про стаціонарну допомогу, законодавство про охорону здоров`я та психосоціальні умови
90
   
Мінімальні вимоги до теоретичної частини
765

 

2). Практична частина
 
1. Власний досвід
50
   
2. Практична діяльність в допомозі людям з розладами поведінки або пацієнтам установ охорони здоров`я або соціального захисту в галузі психосоціальної допомоги (під постійним професійним керівництвом)
480
   
3. Супервізія керівником вищевказаної установи або його заступником
20
   
Мінімальні вимоги до практичної частини
550

 
 

Загальний обсяг Частини І (базова освіта) 1315

Частина ІІ: Спеціалізована психотерапевтична

освіта(за обраним напрямком) мінімальна кількість годин
 
1).Теоретична частина  
Поглиблення знань за обраним напрямком в нижчеперелічених розділах:
50
   
1. Теорія
60
2. Методологія та техніки
100
3. Теорії особистості та інтеракцій
50
4. Робота з психотерапевтичною літературою
40
   
Мінімальні вимоги до теоретичної частини
300
   
2) Практична частина  
Поглиблення знань за обраним напрямком в нижчеперелічених розділах
100
   
1. Власний досвід
200
2. Досвід практичної діяльності в галузі психотерапевтичної (400) та психосоціальної (150) допомоги в установах охорони здоров`я або соціального захисту
550
3. Супервізія досвіду практичної діяльності (по місцю проходження практики)
30
4. Психотерапевтична практична діяльність з особами, що мають розлади поведінки або пацієнтами, що страждають на інші розлади (600 годин) та з супроводжуючою супервізією (120 годин)
720

Мінімальні вимоги до практичної частини 1600
 

Загальні вимоги до Частини ІІ (мінімальні) 1900

Підтверджуються виключно посвідченням (сертифікатом) про здобуту освіту за науково обгрунтованим напрямком психотерапії в одній з акредитованих психотерапевтичних шкіл.
 
 

ЗАВЕРШЕНА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ОСВІТА 3215

 

USP_Lviv_UA@mail.ru
Hosted by uCoz